Javne nabavke okončan postupak

IMG_0597

Javna nabavka dobara 2014

Javna nabavka br.3 Nabavka namirnica za pripremanje hrane -okončan postupak-

Opis predmeta More >

konkurs

Nabavka goriva za službena vozila 2014

Javna nabavka male vrednosti br.3/2014 -Okončan postupak-

Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka More >

konkurs

Nabavka električnog multifunkcionalnog kipera sa hermetičkim poklopcem i programskim upravljanjem JNMV br.2 2014

(more…)

Javna nabavka zamena fasadne stolarije br. 2 2014

 Naziv javne nabavke  Predmet Javne nabavke  Rok za dostavljanje ponuda Dokumentacija  Javna More >

Javna nabavka Radovi br.1 2014

Za dodelu ugovora za javnu nabavku radova

 

Poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju More >
Go to Top