IMAG1084

Конкурс за пријем студената 2016/2017

На основу члана 6. став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду (“Службени гласник РС”, број 18/10 и 55/13) и члана 20. сттав 1. Правилника о смештају и исхрани ученика и студената (“Службени гласник РС”, бр. 36/10 и 55/12) и Решењa број: 451-02-1316/2016-05 од 22.04.2016. […]

0 comments
IMG_1667small

Конкурс за пријем ученика 2016/2017

На основу члана 6. став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду (“Службени гласник РС”, број 18/10 и 55/13), члана 8. став 1. Правилника о смештају и исхрани ученика и студената (“Службени гласник РС”, бр. 36/10 и 55/12) и Решења број: 451-02-1315/2016-05 од 22.04.2016. године,
Министарство […]

0 comments
IMG_1667small

Коначна ранг листа студената старијих година 2015/2016

Коначна ранг листа студената старијих година и мастер студија. Задужење соба у понедељак 9.11.2015. године од 08 до 14 часова. Са обом понети лекарско уверење (Лекарско не сме бити старије од 15 дана) […]

0 comments

 

 

 

Go to Top