konkurs

Konačna rang lista 2014/2015

Konačna rang lista za studente starijih godina i master studente.

KON Rang lista 30102014

 

KON Rang lista 30102014 MASTER

konkurs

Preliminarna rang lista 2014/2015

Gotova je preliminarna rang lista za smeštaj studenata II III IV godine, apsolvente i master studente školske 2014/2015 godine.

Useljene i slikanje za nove smart kartice u petak 7.11.2014.godine od 08 do 14 časova.

Sa sobom poneti lekarsko uverenje.

 

Prel 30102014

 

Prel lista 30102014 master

konkurs

Konačna rang lista za studente I godine (brucoše) 2014/2015

Konačna rang lista za studente I godine (brucoše) 2014/2015

 

Preuzmi Muški Ženski

 

KON2014 muskarci

KON2014 zenski

 

 

konkurs

Preliminarna lista za studente I godine (Brucoši) 2014/2015

Gotova je preliminarna rang lista za studente I godine (Brucoše)

 

Preuzmi Muški Ženski

Prel2014 zenski

Prel2014 muskarci

 

Dokumenta potrebna za konkurisanje

О B А V Е Š Т Е NJ Е zа studеntе I gоdinе studiја ( ”brucоšе” ) kојi kоnkurišu zа smеštај u studеntski dоm u škоlskој 2014/2015.gоdini

I Uslоvi priјеmа: Prаvо nа smеštај u Ustаnоvu zа smеštај studеnаtа imајu studеnti prvi put upisаni u prvu gоdinu оsnоvnih studiја prvоg stеpеnа čiје sе škоlоvаnjе finаnsirа iz budžеtа Rеpublikе Srbiје, kојi imајu držаvlјаnstvо Rеpublikе Srbiје ili držаvе u rеgiоnu More >

Go to Top