Контакт

Установа Студентски центар “Бор” у Бору

konkurs

Краља Петра Првог бр 14

19210 Бор

Интернет адреса: www.studentskicentarbor.com

емаил: info@scbor.ac.rs; uprava@scbor.ac.rs

Телефон: 030/433-521

 

ВД Директор:

Миодраг Кокелић 030/433-521

Помоћник Директора

Др Горан Стојановић 030/433-521

Шеф финансијске службе

Весна Марковић 030/457-405 vesnamarkovic2011@yahoo.com

Шеф техничке службе и реализација јавних набавки

Зоран Рајичић 030/457-406 zoranrajicic@studentskicentarbor.com

Шеф кухиње

Енвер Јуклен 030/436-160 kuhinja@scbor.ac.rs

Сарадник за студентска и ученичка питања

Гордана Ђокић 030/433-521 gdjokic75@gmail.com

Васпитач

Жаклина Петровић 030/433-521 zaklinaptr@yahoo.com

 

ПИБ: 100499973

Мат. бр: 07130341

Жиро рачун: 840-507667-27

 

NAS

 

Go to Top