Јавне набавке окончани поступци

-2018-

15.05.2018. године

Јавна набавка број 1-јноп/2018

јавна набавка добара: намирнице за припремање хране

-Јавни позив

-Конкурсна документација

-Одлука о додели уговора

-2017-

03.11.2017. године

Јавна набавка број ЈНМВ број 6/2017

Набавка радова -санација платоа и степеништа поплочавањем

-Јавни позив

-Конкурсна документација

-Одлука о додели уговора

 

 

14.06.2017. године

Јавна набавка број ЈНМВ број 5/2017

Набавка радова -бојење студентских соба, дела холова и дела фасаде

-Јавни позив

-Конкурсна документација

-Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору

 

 

07.06.2017. године

Јавна набавка број 2-јнмв/2017

Набавка добара- погонско гориво

-Јавни позив

-Конкурсна документација

-Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору

 

08.05.2017. године

Јавна набавка број 4-ЈНМВ/2017

Набавка добара- опрема за кухињу и вешерај

-Јавни позив

-Конкурсна документација

-Одлука о додели уговора

-Обавештење о закљученом уговору

 

24.04.2017. године

Јавна набавка број 1-ЈНОП/2017

Набавка добара-јавна набавка намирнице за припремање хране- по партијама

-Јавни позив

-Конкурсна документација

- Одлука о додели уговора партија 1

-Одлука о додели уговора партија 2

-Обавештење о закљученом уговору партија 1

-Обавештење о закљученом уговору партија 2

 

07.04.2017. године

Јавна набавка број 2ЈНOП/2017

Набавка добара-електричне енергије

-Јавни позив

-Конкурсна документација

-Одлука о додели уговора 

-Обавештење о закљученом уговору

 

 

09.03.2017. године

Јавна набавка број 1ЈНМВ/2017

Набавка добара-средства за одржавање хигијене,средства за машинско прање посуђа и производи од хартије за једнократну употребу

-Јавни позив

-Конкурсна документација

-Обавештење о измени конкурсне документације

-Измена конкурсне документације

-Обавештење о закљученом уговору

-2016-

24.11.2016. године

Javna nabavka   8-p-jnmv

Nabavka generatorskog agregata

-Javni poziv

-Konkursna dokumentacija 

 

01.07.2016. године

Јавна набавка број 4JNMV/2016

Поправка и одржавање водовода и канализације

-Јавни позив

-Конкурсна документација

-Обавештење о измени конкурсне документације

-Обавештење о измени конкурсне документације

-Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

 

 10.06.2016. године

Јавна набавка број 7/2016

Набавка путничких аутомобила

-Јавни позив

-Конкурсна документација

 

26.07.2016. године

Јавна набавка број 6/2016

Набавка мале вредности добара – душеци и ћебад

-Јавни позив

-Конкурсна документација

-Обавештење о закљученом уговору

 

28.04.2016. године

Јавна набавка број 5/2016

Набавка матерјала за одржавање објекта

-Јавни позив

-Конкурсна документација

-Обавештење о закљученом уговору

 

 28.04.2016. године

Јавна набавка број 8/2016

Набавка генераторског агрегата

-Јавни позив

-Конкурсна документација

-ОБавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 -Одлука о обустављању јавне набавке

-Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 

 03.03.2016. године

Јавна набавка број 03-192

Намирнице и прехрамбени производи – храна, пиће и дуван и сродни производи

-Јавни позив

-Конкурсна документација

-Измена Конкурсне документације

-Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

-Обавештење о закљученом уговору Партија 1

-Обавештење о закљученом уговору Партија 2

03.03.2016. године

Јавна набавка број 02a/2016

Набавка добара-електричне енергије

-Јавни позив

-Конкурсна документација

-Обавештење о закљученом уговору

 

01.03.2016. године

Јавна набавка број 02/2016

Набавка средства за прање, чишћење и производи од хартије за једнократну употребу .

-Јавни позив

-Конкурсна документација

-Обавештење о закљученом уговору

 

 

-2015-

11.12.2015. године

Јавна набавка број 2.2.11/2015

Набавка услуга- израда пројеката.

-Јавни позив

-Конкурсна документација

-Обавештење о закљученом уговору

 

13.11.2015. године

Јавна набавка број 3-ЈНМВ-д/2015

Набавка добара-опреме, машине за прање посуђа и фрижидер.

-Јавни позив

-Конкурсна документација

-Измењена конкурсна документација (18.11.2015)

-Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

 

25.11.2015. године

-Обавештење о продужетку рока за подношење понуда/пријава

-Измењена конкурсна документација (25.11.2015)

 

30.11.2015. године

-Oбавештење

 

-Обавештење о закљученом уговору

 

29.10.2015. године

Јавна набавка број 4-ЈНМВ-р/2015

Демонтажа постојећих металних светларника, изношење из објекта, складиштење, израда и монтажа нових ПВЦ светларника

-Јавни позив

-Конкурсна документација

-Обавештење о закљученом уговору

15.06.2015. године

Јавна набавка број 4-ЈНМВ/2015

Набавка душека, ћебади и јастука

-Јавни позив

-Конкурсна документација

-Обавештење о закљученом уговору

 

04.05.2015. године

Јавна набавка број 2/ЈНМВ-Д/2015

Набавка горива за службена возила

-Јавни позив

-Конкурсна документација

*ИСПРАВКА*

-Јавни позив

-Конкурсна документација

*ИСПРАВКА* (ПРОДУЖЕТАК РОКА ЗА ПОДНОШЊЕ ПОНУДА)

-Јавни позив

-Конкурсна документација

-Обавештење о закљученом уговору

 

15.04.2015. године

Јавна набавка број 1-ЈНOП-Р/2015

Извођење радова на поправци и одржавању крова

-Јавни позив

-Конкурсна документација

-Обавештење о закљученом уговору

 

22.01.2015. године

Јавна набавка број 1/03-ЈНМВ-Д/2015

Набавка добара- средстава за прање и чишчење

-Јавни позив

-Конкурсна документација

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

19.01.2015. године

Јавна набавка број 1-ЈНОП-Д/2015

Набавка добара- електрична енергија

-Јавни позив

-Конкурсна документација

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 -2014-

 

10.07.2014. године

Јавна набавка број 3-ЈНОП/2014

Набавка добара – намирнице за припремање хране

-Јавни позив

-Конкурсна документација

-Обавештење о закљученом уговору Партија 1

-Обавештење о закљученом уговору Партија 2

 

13.05.2014

Јавна набавка број 3-ЈНМВ/2014

Јавна набавка добара – Набавка горива за службена возила

-Јавни позив

-Конкурсна документација

-Обавештење о закљученом уговору

 

24.04.2014

Javna nabavka broj 2-JNMV/2014

Javna nabavka dobara- Nabavka Električnog multifunkcionalnog kipera sa hermetičkim poklopcem i programskim upravljanjem.

-Javni poziv

-Konkursna dokumentacija

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

22.04.2014

Javna nabavka broj 2-JNOP/2014

Javna nabavka izvođenje radova- zamena fasadne stolarije

-Javni poziv

-Konkursna dokumentacija

-Odgovor na primedbu

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

07.04.2014

Javna nabavka broj 1-JNOP/2014

Javna nabavka izvođenje radova- bojenje fasade, izrada gromobranske instalacije i zamena građevinske limarije

-Javni poziv

-Konkursna dokumentacija

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

18.03.2014.

Javna nabavka broj 1-JNMV/2014

Javna nabavka dobara-proizvodi za održavanje higijene

-Javni poziv

-Konkursna dokumentacija

-Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Go to Top