Право на смештај у Студентском центру „Бор“ имају студенти који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.

Кандидат приликом пријављивања на конкурс подноси следећу документацију:

  • Уверење о приходима по члану породице за период од 1. јануара до 30. јуна текуће године, издаје надлежни општински орган из места пребивалишта студента (Пример уверења);
  • 2 слике формата за личну карту;
  • Уплатницу на име пријава на конкурс 500,00 динара;

septembar2017KONKURS

  • Уплатницу на име  штампање и активација смарт картице 2000,00 динара (ово важи за студенте који су први пут у дому и студенте чије су картице истекле, односно картице са идентификационим бројем 5014ХХХХ и 5015ХХХХ и за студенте другог и трећег степена студиja), или;

septembar2017KARTICA

 

  • Уплатницу на име продужетак картице 800,00 динара, ово важи за студенте којима је истекла картица односно картице са идентификационим бројем 5016ХХХХ;

uplatnica-продужетак-картице

  • Личну карту или индекс на увид.

За студенте другог и трећег степена, и:

  • Извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање.

Рок за пријаву на конкурс од 15.09. до 31.10.2017. године, сваког радног дана од 08 до 14 часова, у просторијама Студентског центра Бор.

Документа за упис се подносе искључиво лично.

Више информација на телефон 030/433521 или лично у улици Краља Петра I бр. 14