Прелиминарна ранг листа студената I године.

Усељење студената 02. 10. 2017 од 8 до 14 часова.

Приликом усељења обавезно доставити лекарско уверење (не старије од 15 дана).

Истог дана биће и сликање студената за смарт картице. 

Уплата смештаја и трошкови активације и израде смарт картице, за овај месец, врши се преко уплатнице у било којој банци (на посебним уплатницама), уплатнице се прилажу на благајни центра:

  • Смештај за месец дана 1860,00 динара,
  • Штампање и активација смарт картице 2.000 динара.

Свим студентима желимо пријатан боравак у нашем центру- Управа центра

Правна поука: Незадовољни кандидати имају право приговора на ранг листу у року од 8 дана од дана објављивања. Приговор са образложењем и евентуалном документацијом која доказује тврдње истог, предаје се служби смештаја, а насловљена на Комисију за смештај Студентског центра "Бор". Непотпуни и неблаговремени приговори неће се разматрати.

 

УВЕЋАЈ

 

Поставите питање:

Ваше име (обавезно)

Ваш Email (обавезно)

Питање везано за:

Наслов

Питање