О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
за студенте I године студија ( ”бруцоше” )
који конкуришу за смештај у студентски дом у
школској 2017/2018.години

I Услови пријема:
Право на смештај у Студентски центар Бор, имају студенти први пут уписани у прву годину основних студија првог степена чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије или државе у региону и чије пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој студирају.

II Конкурсна документација:
1. Уплатницу на име “Документа за конкурс” (уплата од 500 динара на жиро рачун 840-507667-27) пример уплатнице:

septembar2017KONKURS

2. Уплатница на име “штампање и активација СМАРТ картице” (уплата од 2000 динара на жиро рачун 840-507667-27) Пример уплатнице: 

septembar2017KARTICA

3. оверене фотокопије сведочанстава I, II, III, IV разреда средње школе;
4. уверење о упису прве године студија (први пут) на терет буџета Републике Србије (издаје факултет-висока школа);
5. уверење (пример уверења) о просечном месечном приходу по члану породице за период од 1.јануара до 30.јуна 2017.године (оверава надлежни општински орган из места пребивалишта кандидата);

6. Две фотографије формата за личну карту

7. индекс или лична карта (на увид)

Напомена: Лекарско уверење се доноси по усељењу

III Рок за пријављивање на конкурс:

од 01.09. до 15.09.2017.године
радним данима од 8 до 14 часова,
у Студентском центру Бор у улици Краља Петра I бр.14.

Конкурсна документација се подноси искључиво ЛИЧНО

Напомена: неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће се разматрати.

IV Студентска картица:

Студенти приликом подношења конкурсне документације подносе и захтев за издавање студентске картице, која је двогодишња и неопходна је за коришћење услуга исхране, смештаја и уласка у Установу.

У цену докумената  за пријем у Установу, урачуната је цена штампања картице. Активација картице плаћа се накнадно након коначне ранг листе и усељења студената.

 Сликање за идентификациону картицу , која се користи за исхрану и отварање безбедносних врата на објекту Студентског центра, је  приликом уписа и смештаја у центар.

Критеријуме за утврђивање редоследа кандидата и друге информације можете погледати у Конкурсу за пријем студената 2017/2018. године расписано од стране Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Установа Студентски центар Бор

Студентски центар Бор, Краља Петра I бр. 14 19210 Бор

Телефон: 030/433-521

IMG_1667small