Прелиминарна ранг листа студената старијих година студија.

Задужење соба у понедељак 9. новембра од 8 до 14 часова, са собом понети лекарско уверење (лекарско уверење не сме бити старије од 15 дана).

PreliminarnaSTARIJIHstudenata201516

PreliminarnaMASTERstudenata201516