Готова је коначна ранг листа за смештај ученика за школску 2015/2016.
Кандидати из осетљивих друштвених група који према редоследу на коначној ранг листи нису добили смештај у првој расподели имају право да од 25. до 28. августа 2015. године поднесу захтев да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета установе (6 места), у складу са Конкурсом.

Коначна ранг листа ученика 2015/2016