Студенти и ученици, који остварују право на исхрану у ресторану, своје оброке могу купити на благајни која се налази у холу на првом спрату. Поред куповине оброка, благајна пружа и следеће услуге: наплата станарине, преузимање израђених студентских картица, пријем захтева за издавање дупликата студентске картице.

Уплата оброка организована је тако да студент на благајни предаје потврду о уплати на рачун установе (уплата се може извршити у било којој банци или поштанској штедионици), и на основу уплате врши се упис оброка на студентску/ученичку чип картицу. Поред овог начина уплате постоји могућност и уплате готовином, такође на благајни Установе.

До 20-тог у месецу, оброци се купују по декадама (по 10 доручака, ручка, вечера), после 20-тог могу се купити појединачно. После 25-мог у месецу могу се купити оброци за наредни месец.

Неискоришћени оброци се не преносе у следећи месец.

Студент/ученик може да уплати онолико оброка колико текући месец има дана.

Ценовник исхране за студенте на буџету:

  • Доручак = 40,00 дин
  • Ручак = 72,00 дин
  • Вечера = 59,00 дин

Смештај студената износи 1860,00 дин.

Цена за 30 дана, смештај и исхрана (три оброка дневно) износи 6990,00 дин.

Ценовник исхране за ученике:

  • Доручак = 30,00 дин
  • Ручак = 59,00 дин
  • Вечера = 48,00 din

Цена смештаја износи 1248,00 дин.

Цена за 30 дана, смештај и исхрана (три оброка дневно) износи 5358,00 дин.

 

Ценовник других услуга:

  • Картица: 2.000,00 дин
  • Продужетак картице: 800,00 дин
  • Издавање дупликата картице 2.000,00 дин

 

Рад са корисницима сваког радног дана од 11 до 14 часова.