Право на бенефицирану исхрану у ресторану Студентског центра Бор имају  студенти и ученици чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, и чије место пребивалишта није у седишту високошколске установе.

Самофинансирајући студенти такође имају право на исхрану али по економским ценама.

Према правилнику о смештају и исхрани студенти и ученици остварују право на исхрану до три односно једног оброка дневно.