О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
за студенте И године студија ( ”бруцоше” )
који конкуришу за смештај у студентски дом у
школској 2014/2015.години

I Услови пријема:
Право на смештај у Установу за смештај студената имају студенти први пут уписани у прву годину основних студија првог степена чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају државЉанство Републике Србије или државе у региону и чије пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој студирају.

II Конкурсна документација:
1. документа за пријем у Установу (уплата од 500 динара на жиро рачун 840-507667-27) ,
2. оверене фотокопије сведочанстава И, ИИ, ИИИ, ИВ разреда средње школе (пре предаје оригинала за упис на факултет-високу школу оверити фотокопије),
3. уверење о упису прве године студија (први пут) на терет буџета Републике Србије (издаје факултет-висока школа),
4. уверење о просечном месечном приходу по члану породице за период од 1.јануара до 30.јуна 2014.године (оверава надлежни општински орган из места пребивалишта кандидата)
5. индекс и лична карта (на увид)

напомена: Лекарско уверење се доноси по усељењу

III Рок за пријављивање на конкурс:

од 01.09. до 15.09.2014.године
радним данима од 8 до 14 часова
,
у Студентском центру Бор у улици Краља Петра I бр.14.

Конкурсна документација се подноси искључиво ЛИЧНО

напомена: неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће се разматрати.

IV Студенти приликом подношења конкурсне документације подносе и захтев за издавање студентске картице, која је вишегодишња и неопходна је за коришћење услуга исхране и смештаја.

Установа Студентски центар Бор

Студентски центар Бор, Краља Петра И бр. 14 19210 Бор

Телефон: 030/433-521