Javna nabavka br.3
Nabavka namirnica za pripremanje hrane
-okončan postupak-

Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
namirnice za pripremanje hrane;
15000000 hrana, piće, duvan i srodni proizvodi

Opis partije, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
Partija 1 : Meso svinjso,junece ,živinsko i mesni proizvodi , ( 15110000,15130000,15112000 )
Partija 2: Sveže voće ,povrče, mleko i mlečni proizvodi začini i ostala roba široke potrošnje(15200000,15500000,03220000,15300000,15800000)

Rok za podnošenje ponude:
Rok za podnošenje ponude je 30 dana od dana objavljivanja Poziva za podnošenje ponuda na
Portalu javnih nabavki odnosno do 09.08.2014 godine do 12:00 časova.

Rok za donošenje odluke:
14 dana od dana otvaranja ponuda

Lica za kontakt:
Zoran Rajičić tel 030 457 406, e-mail:zoranrajicic59@gmail.com

Više o ponudi i konkursna dokumentacija
Poziv i konkursna.zip