Javna nabavka male vrednosti br.3/2014

-Okončan postupak-

Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
Nabavka maziva i goriva
09132100 Bezolovni benzin

Rok za podnošenje ponude:
26.05.2014. godine do 12 časova

Lica za kontakt:
Zoran Rajičić 030-457-406

Više o ponudi i konkursna dokumentacija
Javna nabavka gorivo za službena vozila