Za dodelu ugovora za javnu nabavku radova

 

Poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.