Okončan postupak

Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
Nabavka proizvoda za održavanje higijene
24000000 – Hemijski proizvodi

Rok za podnošenje ponude:
03.03.2014. godine do 12h

Lica za kontakt:
Zoran Rajičić :030-457-406

Više o ponudi i konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Rezultati Javne nabavke:

Ugovor o javnoj dodeli konkursa