Nabavka mašine za pranje crnog posuđa

 

Poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

U postupku prek komisijom za zaštitu prava ponuđača