Директор

 • Вршилац дужности директора С.Ц. Бор
  • Миодраг Кокелић
 • Помоћник директора
  • Др Горан Стојановић

Управа Студентског Центра Бор функционише кроз службе, и то:

 • Финансијска служба
  • шеф службе: Весна Марковић
 • Техничка служба
  • шеф службе: Зоран Рајичић
 • Служба исхране
  • шеф службе: Марко Миловановић

Управни одбор

По решењу Владе Републике Србије, 4. маја 2017. године, именован је Управни одбор и то:

 • За председника:
  • Радоица Траиловић, правник;
 • За чланове:
  • Представници оснивача:
   • Небојша Виденовић, дипл. инжењер машинства,
   • Саша Ђорђиевски, дипл- инжењер архитектуре,
   • Властимир Ћосић, приватни предузетник;
  • Представник универзитета:
   • проф. др Нада Штрбац, декан Техничког факултета у Бору Универзитета у Београду;
  • Представници студената:
   • Игор Калиновић, студент Техничког факултета у Бору Универзитета у Београду,
   • Велиша Грекуловић, студент Техничког факултета у Бору Универзитета у Београду;
  • Представници запослених у установи
   • Драгослава Станковић, економ,
   • Предраг Тричковић, возач;