Студентски Центар Бор располажžе рестораном за исхрану студената и деце средњошšколског узраста по бенефицираним ценама. За исхрану у нашšем ресторану се опредељују скоро сви станари СЦ Бор али и већи број оних који нису смешšтени у студентском дому већ овде остварују само своје право на бенефицирану исхрану. Ресторан Студентског центра је 2012. године успешно сертификован HCCP стандардом квалитета, што корисницима даје да уживају у храни као и у осталим.

Шеф службе исхране: Марко Миловановић 030/436-160