1. У случају физичког оштећења, корисник сноси трошкове израде дупликата картице
2. Студентској служби се прилаже оштећена картица и врши уплата накнаде за израду дупликата
3. Одмах након тога  врши се израда дупликата.

Израда картице траје од 2 до 5 дана.