1.У случају украдене или изгубљене картице, први корак је да се обратите служби смештаја, где се врши закључавање картице и подноси захтев за издавање дупликата.

2. На Благајни исхране се уплаћује надокнада израде дупликата Студентске картице.

3. Одмах након тога се врши израда дупликата.

Период израде дупликата је од 2 до 5 дана.